Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2022, utorok
 

Výsluhové dôchodky niektorých bývalých policajtov sa zvýšili

01. 12. 2008

policajti v akcii

Niektorí bývalí policajti od decembra 2008 dostávajú  vyšší výsluhový dôchodok. Vyplýva to zo zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008, ktorý nadobudol  účinnosť 1. decembra 2008.
Výsluhové dôchodky policajtov priznané pred 1. júlom 2002 sa za každý rok trvania služobného pomeru zvýšia o 0,03 percenta. Povinnosť každoročne valorizovať najnižšie policajné dôchodky priznané pred 1. júlom 2002 až dovtedy, kým nedosiahnu priemernú výšku ostatných výsluhových dôchodkov priznaných po 1. júli 2002 ukladá zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Od 1. decembra 2008 sa tiež zvýšili  invalidné výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky o 5 percent.
Zvýšenie výsluhových dôchodkov sa týka približne 5000 policajných dôchodcov. Najpočetnejšiu skupinu z nich tvoria poberatelia výsluhového dôchodku preklasifikovaného zo starobného dôchodku. Zvýšenie musí byť vyplatené najneskôr do konca marca 2009.
Okrem zvýšenia výsluhových dôchodkov dostali  v decembri poberatelia s dôchodkom nižším ako 12 088 korún aj vianočný príspevok vo výške od 1500 do 2000 korún. Išlo o poberateľov preklasifikovaných starobných a invalidných dôchodkov, klasických starobných dôchodkov a niektorých vdovských, vdoveckých a sirotských výsluhových dôchodkov. Vyplatenie vianočného príspevku vychádza zo zákona o poskytnutí vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby