Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. marec 2021, utorok
 

Štátne archívy

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely. Starostlivosťou o archívne dokumenty sa rozumie zhromažďovanie archívnych dokumentov v archívoch, preberanie archívnych dokumentov od ich pôvodcov, alebo nadobúdanie od ich vlastníkov, ich riadna ochrana a bezpečné uschovanie a evidencia.

Sústavu archívov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov tvoria verejné archívy a súkromné archívy. 

a) štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,

b) špecializované archívy, ktorými sú archívy štátnych orgánov, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a archívy právnických osôb zriadených zákonom,

c) mestské archívy a archívy samosprávnych krajov,

d) archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej moci,

f) súkromné archívy sú archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb.


Ministerstvo vnútra SR zriaďuje štátne ústredné archívy a štátne archívy s regionálnou pôsobnosťou ako svoje zariadenia bez právnej subjektivity na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr.
 

Štátny ústredný archív   

           Slovenský národný archív            

Štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou 

         Štátny archív v Banskej Bystrici

         Štátny archív v Bratislave

         Štátny archív v Košiciach

         Štátny archív v Nitre

         Štátny archív v Prešove

         Štátny archív v Trenčíne

         Štátny archív v Trnave

        Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)