Ministerstvo vnútra začalo obnovovať vozový park formou dlhodobého prenájmu vozidiel

19. 05. 2022 - Štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty vo štvrtok 19.mája 2022 odovzdal prvých 8 vozidiel pre prednostov okresných úradov. Ide o pilotný projekt výpožičky vozidiel v zmysle schváleného Koncepčného plánu obnovy osobných vozidiel MV SR na roky 2022 – 2031. Na základe tohto...
» celá správa

Vstupenky na rizikové zápasy budú len na meno, kukly dostanú zákaz, výtržníkom hrozia vyššie pokuty a ďalšie následky

18. 05. 2022 - Od júna 2022 nadobudne účinnosť novela zákona 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí sprísňujúca pravidlá pri rizikových športových zápasoch. Diváci budú mať zakázané  nosiť a používať na športovom podujatí kuklu, zvýšia sa pokuty za priestupky diváckeho násilia...
» celá správa

Incidenty v premávke vozidiel, pri ktorých dôjde len k hmotnej škode, budú od júla 2022 škodovými udalosťami

18. 05. 2022 - Od 1. júla 2022 bude účinná poslanecká novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorá prinesie zmenu definície dopravnej nehody v súvislosti so spôsobenou hmotnou škodou. Udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu...
» celá správa

Unikátna výstava Za humorom do histórie v trnavskom archíve

18. 05. 2022 - V Štátnom archíve v Trnave môžu nadšenci humoru, ale aj všetci ostatní od 19. mája 2022 navštíviť unikátnu výstavu Za humorom do histórie, ktorú miestni archivári pripravovali takmer dva roky, pričom preskúmali vyše 3 kilometre dokumentov. Expozícia  ponúka pohľad do minulosti a ...
» celá správa

Štát zvažuje možnosť vybudovania vlastnej leteckej záchrannej služby

17. 05. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podpísali spoločné memorandum o spolupráci. Obaja ministri v ňom prejavili spoločnú vôľu vytvoriť do konca roka 2026 jednotný letecký útvar na plnenie úloh integrovaného záchranného systému (IZS), ktorého...
» celá správa