Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2022, piatok
 

Výzva na rozvoj identity a informovanosti o sčítaní obyvateľov

25. 11. 2020

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Je to jedinečná možnosť pre podporu aktivít spojených s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov a o právach spojených s príslušnosťou k rómskej národnostnej menšine. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa blíži a dobrou informovanosťou a kampaňou vieme ovplyvniť, aby sa k rómskej národnostnej menšine prihlásilo viac Rómov a Rómok ako pred desiatimi rokmi. Do výzvy je možné zapojiť sa do 18.12.2020. 

Viac informácií nájdete na tejto internetovej linke: 

https://www.kultminor.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy-2021

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.