Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2021, piatok
 

Riadiaca pracovná skupina rokovala o návrhu Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030

11. 02. 2021

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity zorganizoval online stretnutie členov a členiek Riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie pre Stratégiu rovnosti, inklúzie a participáciu Rómov do roku 2030. Externí experti a expertky odprezentovali tematické oblasti - vzdelávania, bývania, zamestnanosti, zdravia a boja s protirómskym rasizmom. Po diskusii zástupcovia riadiacej skupiny vzali tento strategický materiál na vedomie. Nasledujúce týždne Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity čaká legislatívny proces interného a medzirezortného pripomienkového konania. V marci obnoví Úrad činnosť tematických pracovných skupín a pristúpi k príprave Akčných plánov. Ďakujeme za spoluprácu a za návrhy na vylepšenie tohto strategického a prierezového materiálu.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.  

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)