Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2021, nedeľa
 

Staňte sa novými kolegyňami/kolegami na úrade splnomocnenca!

13. 10. 2021

Využite príležitosť a pomôžte nám podporovať participáciu, otvárať vládnutie,budovať aktívnejšiu občiansku spoločnosť a zlepšovať postavenie mimovládnych neziskových organizácií.

Do tímu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadáme nové kolegyne/ kolegov na zaujímavé témy:

  • Participácia pri legislatívnom procese – analytické práce, ako sa v praxi využívajú platné nástroje participácie – predbežná informácia, správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov, verejné vypočutie...,

  • Sieťovanie MNO – odborné práce s cieľom podporovať spoluprácu medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami,

  • Otvorené vládnutie – analytické práce s cieľom zavádzať nástroje, ktoré podporujú transparentnosť, integritu, zúčtovateľnosť a participáciu verejnej správy a občianskej spoločnosti,

  • Verejný záujem – analytické práce, smerujúce k identifikácii služieb vo verejnom záujme, ktoré poskytuje verejná správa, mimovládne neziskové organizácie a iné subjekty.

Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci a tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení. Nevyhnutné je pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií  a znalosť ich prostredia, ako aj pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, dobrý ústny aj písomný prejav, analytické myslenie, znalosť práce so sociálnymi sieťami, znalosť anglického jazyka. Miesto výkonu práce je Bratislava.

Ak Vás pozície zaujali, zašlite nám čo najskôr motivačný list a štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku na adresu skarlet.ondrejcakova (at) minv.sk. Vybrané kandidátky/kandidátov pozveme na pohovor, nasledovať budú oficiálne výberové konania. Predpokladaný termín nástupu po úspešnom absolvovaní výberového konania je 15. 11. 2021 alebo po dohode.

obrazok inzeratu

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]