Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Predbežné vyhodnotenie prieskumu dopytu verejnosti po otvorených údajoch a otvorených aplikačných rozhraniach organizácií verejnej správy

04. 05. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") realizoval v termíne 16. -31.03.2017 prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum bol realizovaný  na základe plnenia úlohy B.8 a B.14 Uznesenia vlády SR č. 104/2017 k Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019.

Predbežné výsledky si viete prečítať na tomto mieste:

Dokument je pracovnou verziou a slúži ako prvotný podklad k diskusii s dotknutými organizáciami v nasledujúcich oblastiach:

spätná väzba, či bolo správne identifikované gestorstvo jednotlivých dát a aplikačných programových rozhraní;

  • možnosti zverejnenia požadovaných dát v súlade s platnou legislatívou;
  • zadefinovanie spolupráce medzi ÚSV ROS, dotknutými organizáciami a účastníkmi prieskumu v rámci dialógu o prioritnom zverejňovaní identifikovaných dát.

Po prebehnutej diskusii budú výsledky prieskumu oficiálne sprostredkované dotknutým organizáciám so žiadosťou o prioritné zverejnenie.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy