Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Január 2021

15. 01. 2021

Druhé stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet”

Zdroj: NP PartiNa prvé zoznamovacie stretnutie, ktoré sa konalo v decembri 2020, sme v novom roku 13. januára 2021 nadviazali témou problémov a prekážok participatívneho rozpočtovania na Slovensku. Účastníci (10) metódou interaktívneho online brainstormingu formulovali problémy, bariéry, či prekážky PR na Slovensku a/alebo PR v podmienkach konkrétnych skúseností (z hľadiska obsahu neboli nijako limitovaní). Zozbierané námety z rôznych oblastí boli postupne odprezentované celej skupine. Najviac podnetov sa objavilo v kategórii „účasť verejnosti“ (nízka účasť, výzvy zapájania rôznych cieľových skupín, problémy online zapájania verejnosti), nasledovali ju podnety z oblasti „právnych problémov“ (chýbajúca legislatíva, ukotvenie PR, právne korektný spôsob zavedenia PR), či nízkej informovanosti (spojenej aj s málo efektívnym šírením príkladov dobrej praxe), nízkeho záujmu, dôvery a istoty na všetkých stranách dotknutých procesom. Objavili sa aj námety poukazujúce na politizáciu procesu a jeho zneužívanie zo strany rôznych záujmových skupín; otázky súvisiace s veľkosťou sídla (veľkosť obce, personálna poddimenzovanosť, nízky rozpočet samosprávy) a kľúčové témy (ne)prepojenosti participatívneho rozpočtu s dlhodobou víziou samosprávy, nedostatočnej miery zhody na spôsobe využitia verejného priestoru a mnohé ďalšie. Riešenia identifikovaných problémov sa pokúsime spoločne hľadať na nasledujúcich stretnutiach. Pre to najbližšie, ktoré sa bude konať dňa 10. februára 2021, bude témou hľadanie riešení problémov z kategórie „účasť verejnosti“. Stretnutia pracovnej skupiny sa organizujú v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a prepájajú ľudí so spoločným záujmom o tému participatívneho rozpočtovania – aktívnych občanov, zástupcov mimovládneho sektora, strešných asociácií, akadémie, samospráv i štátnej správy.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)