Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Hodnotiace správy akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

Prvá Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012–2013 Koncepcie občianskej spoločnosti k 31. decembru 2012 bola schválená na 3. rokovaní Rady vlády pre MNO, ktoré sa konalo dňa  25.03.2013 uznesením č. 18/2013 (PDF, 177 kB) a následne bola dňa 11.09.2013 na 73. schôdzi vlády Slovenskej republiky vzatá na vedomie ako informatívny materiál č. UV-22479/2013.

Druhá Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012–2013 Koncepcie občianskej spoločnosti k 31. decembru 2013 bola schválená na 7. rokovaní Rady vlády pre MNO, ktoré sa konalo dňa  10.04.2014 uznesením č. 2/2014 (PDF, 184 kB)  a následne bola dňa 22.10.2014 na 129. schôdzi vlády Slovenskej republiky vzatá na vedomie ako informatívny materiál pod č. UV-38063/2014.

Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 - 2018 bola prezentovaná na 18. zasadnutí Rady vlády pre MNO.

Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020

V súvislosti s prípravou Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 - 2030 bola vypracovaná hodnotiaca správa Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 - 2020.