Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. marec 2018, Pondelok
 
 

Rezort vnútra zvýši v škôlkach vzdelanostnú úroveň detí z rómskych komunít

20. 12. 2017 - V škôlkach pribudne počet detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), čím sa zvýši ich vzdelanostná úroveň. Vytvorené bude inkluzívne prostredie, a to prostredníctvom zapojenia asistentov učiteľa a odborných zamestnancov. Umožní to národný projekt, na ktorý...
» celá správa
 
 
 

Rezort vnútra zvýši vzdelanostnú úroveň žiakov z marginalizovaných rómskych komunít poskytnutím mentoringu a tútoringu

15. 12. 2017 - Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP...
» celá správa
 

Úradu splnomocnenca pre Rómov sa podarilo vytvoriť množstvo pracovných miest pre pomoc rómskym komunitám

15. 12. 2017 - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity funguje. V oblasti zamestnanosti sa december 2017...
» celá správa
 

Financie z Európskeho sociálneho fondu zvyšujú efektivitu verejných inštitúcií či pomáhajú dbať na zdravotnú starostlivosť v rómskych komunitách

29. 11. 2017 - Európsky sociálny fond (ESF), z ktorého sú financované všetky projekty operačného programu...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie