Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2018, Streda
 
 

Vláda schválila balík opatrení na posilnenie uplatnenia členov marginalizovaných skupín na trhu práce

20. 11. 2018 - Vláda SR na rokovaní 20. novembra 2016 schválila balík opatrení na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce. Tvorbu tohto materiálu koordinoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Jeho plnenie by malo výrazne prispieť k uplatniteľnosti ľudí z ...
» celá správa
 
 
 

Projekt na inklúziu rómskych detí v škôlkach už zamestnáva Rómov

29. 10. 2018 - V obci Varhaňovce v okrese Prešov využili najnovší národný projekt PRIM (podpora inklúzie...
» celá správa
 

Zmena v oblasti desegregácie vo vzdelávaní je nevyhnutná, opatrenia treba urýchliť

08. 10. 2018 - Opatrenia vedúce k desegregácii vo vzdelávacom systéme na Slovensku sa realizujú pomaly alebo...
» celá správa
 

Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách

08. 10. 2018 - O nevyhnutnosti spolupráce na všetkých úrovniach a navrhovaní efektívnych opatrení...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie