Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. júl 2021, štvrtok
 

Prezident Policajného zboru

 Peter Kovařík

plk. JUDr. Ing. PETER KOVAŘÍK


Narodený: 9. marca 1967 v Banskej Bystrici

 

Vzdelanie:

2011 - 2017
Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1985 - 1989
Strojnícka fakulta, Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline

 

Priebeh štátnej služby:

od 28.1.2021 - prezident Policajného zboru

1.9.2020 - 27.1.2021 - prezident Policajného zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

02/2019 08/2020 - generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu a súčasne riaditeľ kancelárie Bezpečnostnej rady SR

06/2017 – 01/2019 - riaditeľ odboru prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády Úradu vlády SR

01/2013 – 03/2017 - policajný pridelenec a prvý tajomník, Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone, DC

10/2010 – 05/2012 - riaditeľ Úradu boja proti korupcii, P PZ

01/2004 – 08/2010 - zástupca riaditeľa a súčasne vedúci oddelenia vyšetrovania, Úrad boja proti korupcii - P PZ

10/2000 – 12/2003 - starší vyšetrovateľ špecialista, odbor vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti, Úrad vyšetrovania Bratislava

03/1997 – 09/2000 - riaditeľ odboru všeobecnej kriminality, Krajský úrad vyšetrovania, Banská Bystrica

03/1993 – 08/1997 - vyšetrovateľ, Krajský úrad vyšetrovania, Banská Bystrica

08/1991 – 03/1993 - vyšetrovateľ, Okresný úrad vyšetrovania, Banská BystricaPracovné skúsenosti:

 • práca v špecializovaných vyšetrovacích tímoch
 • diplomatická služba
 • gestor legislatívnych úloh pri príprave zákona na ochranu oznamovateľov 
 • predseda komisie na výber predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
 • gestor pracovnej skupiny na vykonanie analýzy doterajšieho systému podávania majetkových priznaní a predloženia návrhu na jeho zefektívnenie 
 • gestor zavádzania národného protikorupčného systému 
 • gestor spoločného projektu s OECD na zlepšenie integrity verejnej správy v SR a zvýšenie efektívnosti protikorupčnej prevencie
 • gestor zavádzania medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001, ktorej cieľom je vytvoriť, udržiavať, preskúmavať a zlepšiť systém manažérstva proti korupcii na Úrade vlády SR
 • lektorská činnosť na úrade vlády spoločne s TIS (formou etických dilem) a na konferencii k ochrane oznamovateľov
 • prednášková činnosť pre Inštitút bankového vzdelávania
 • vedúci delegácie SR vo výbore GRECO Rady Európy
 • národný expert AWF MTIC Europol (karuselové podvody na medzinárodnej úrovni)
 • krátkodobý expert vlády SR – ochrana záujmov EÚ
 • člen Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a Rady vlády pre prevenciu kriminality
 • člen ústredného krízového štábu, člen krízového štábu ÚV SR
 • interný audítor pre systém manažérstva proti korupcii podľa noriem ISO 37001 a ISO 19011
 • člen technického výboru na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva (TV-CO-SM) Slovenskej národnej akreditačnej služby

Jazykové schopnosti:

anglický jazyk: aktívne
rusky jazyk:  pasívne