Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. august 2021, pondelok
 

Preventívne projekty pre deti a mládež

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Preventívne projekty pre deti a mládež

Rady a odporúčania pre deti a mládež 


Trestno-právna zodpovednosť mládeže

Preventívny projekt je určený žiakom základných a stredných škôl v Trnavskom kraji. Cieľom projektu je poskytnúť žiakom informácie a rady v oblasti prevencie kriminality. Podstatou je zvyšovanie trestno-právneho vedomia detí a mládeže, predchádzanie páchania trestnej činnosti detí a mládeže a znižovanie rizika stať sa obeťou trestného činu. V rámci projektu sú policajtkami oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ vykonávané besedy na školách, s tematickým zameraním na trestno-právnu zodpovednosť detí a mládeže, predchádzanie páchania priestupkov a trestnej činnosti, šikanovanie, krádeže, lúpeže, poškodzovanie cudzích vecí, drogovú kriminalitu, extrémizmus, obchodovanie s ľuďmi.

Prevencia internetovej kriminality

Preventívny projekt je určený pre žiakov piatych a šiestych ročníkov základných škôl. Cieľom projektu je prevencia internetovej kriminality, predchádzanie a znižovanie kriminality páchanej prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ žiakov oboznámia s témami „Kybernetické šikanovanie", „Zoznamovanie cez internet" a „Netolerancia na internete". Žiaci so dozvedia o rizikách, ktoré sú spojené s používaním internetu a sociálnych sietí, ako je zneužitie osobných údajov, šikanovanie, nebezpečenstvo internetových známostí, pedofília, detská pornografia, obchodovanie s ľuďmi, ublíženie na zdraví, vydieranie, ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, extrémizmus a rasizmus. Deti najviac zaujalo divadelné predstavenie „Koza na facebooku", v podaní žiakov literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy M. Schneidera – Trnavského v Trnave. Preventívny projekt sa realizuje v Trnavskom regióne od roku 2012 v spolupráci s Mestskou políciou v Trnave.

Deti v školeMládežDivadlo - Koza na facebooku

Dopravná výchova pre deti

Preventívny projekt je určený pre deti prvého stupňa základných škôl v Trnavskom regióne. Cieľom projektu je prevencia dopravnej nehodovosti, poskytnúť žiakom základné informácie a rady o tom, ako sa správať na ceste i na chodníku, aby sa nestali obeťami dopravnej nehody. Policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ učia žiakov o pravidlách cestnej premávky v témach "Chodci", kde deti dostanú informácie o správnej chôdzi po chodníku, po ceste, o správnom prechádzaní cez cestu, o priechode pre chodcov so svetelnou signalizáciou a o význame nosenia reflexných prvkov. V ďalšej téme „Cyklisti" sa dozvedia o bezpečnej jazde na bicykli, o správnom vybavení bicykla a cyklistu. Zaujímavá je aj časť „Nebezpečné situácie" v cestnej premávke a „Riziká železníc".

Stop násiliu a šikane!

Preventívny projekt je určený pre II. stupeň žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v okrese Galanta. Cieľom projektu je predchádzať rizikovému správaniu, zvyšovanie právneho vedomia detí a mládeže a formovanie postojov k násiliu v škole, medzi rovesníkmi a k samotnej šikane. Projekt je realizovaný policajtkou skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante formou besedy.

Preventívny projekt Všetko pre moju bezpečnosť

Preventívny projekt je realizovaný formou besied policajtkou skupiny prevencie v okrese Galanta a jeho cieľovou skupinou sú žiaci 9. ročníkov základných škôl a študenti stredných škôl. Cieľom projektu je zvýšenie právneho vedomia detí a mládeže o základných pravidlách v cestnej premávke, získania informácii o podmienkach získania vodičského oprávnenia, ako aj predchádzania nehodovosti. Samotný projekt je zameraný na oboznámenie sa so základnými pravidlami, ktoré určuje cestný zákon, ako aj na predchádzanie rizikového správania v doprave.

Preventívny projekt Kyberšikana

Preventívny projekt je určený pre žiakov základných škôl v okrese Galanta. Projekt je zameraný na oboznámenie sa so základnými pojmami kyberšikany, taktiež ozrejmuje aké formy a prejavy kyberšikana zahŕňa. Cieľom projektu je formovanie postojov a hodnôt ku kyberšikane, tiež rady ako sa kyberšikane vyhnúť a ako kyberšikanu riešiť. Preventívny projekt je realizovaný formou besied policajtkou skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante.

Preventívne projekty prevencie kriminality PZ

Aktuálne realizované projekty prevencie kriminality