Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. august 2021, pondelok
 

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Preventívne projekty pre deti a mládež

Rady a odporúčania pre deti a mládež 


Dopravná výchova pre najmenších

Deti ako chodci a cyklisti patria k najzraniteľnejším účastníkom v cestnej premávke. Policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ počas roka organizujú preventívne aktivity pre deti materských a základných škôl, ktoré sú zamerané na dopravnú výchovu. Cieľom aktivity je prevencia dopravnej nehodovosti detí predškolského a mladšieho školského veku prostredníctvom nadobudnutia základných vedomostí a zručností. Policajtky deťom vysvetľujú základné pravidlá cestnej premávky, ako sa správať na ceste, ako správne chodiť po chodníku, akú povinnú výbavu má mať bicykel a cyklista. Dôraz sa kladie aj na význam nosenia reflexných prvkov najmä za zníženej viditeľnosti. Na záver si deti s radosťou vyskúšajú svoje praktické vedomosti z dopravnej výchovy s použitím mobilného dopravného ihriska.

Dopravná výchova detíDopravná výchova detíDopravná výchova detíDopravná výchova detí

Týždeň globálneho vzdelávania

Policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ každoročne participujú na výchovno-vzdelávacom programe „Týždeň globálneho vzdelávania" na Gymnáziu v Hlohovci. V rámci besied policajtky študentom prezentujú základné informácie o Policajnom zbore, o základných pravidlách cestnej premávky, ako sa nestať obeťami trestných činov, o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých a o následkoch trestných činov a priestupkov. Global Education Week je iniciatíva Rady Európy, ktorá sa sústreďuje na zavádzanie praktík globálneho vzdelávania do formálneho a neformálneho vzdelávania, a súčasťou programu je aj prevencia kriminality a popularizácia práce polície.

Zábavná pyrotechnika

Neodmysliteľnou súčasťou osláv Silvestra a Nového roka je používanie zábavnej pyrotechniky. V decembri prebiehajú na základných a stredných školách besedy o zábavnej pyrotechnike a domácky vyrobených výbušninách. Počas besied policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ informujú žiakov a študentov o dôsledkoch nesprávneho používania zábavnej pyrotechniky, o úrazoch, požiaroch a o zásadách bezpečného používania zábavnej pyrotechniky. Informácie o domácky vyrobených výbušninách a ich nebezpečenstvách sú mládeži sprostredkované prostredníctvom publicistického dokumentu „Moje ruky". Najviac pútajú pozornosť praktické ukážky výstroje a odpaľovania výbušnín pyrotechnikmi policajného pohotovostného útvaru krajského riaditeľstva PZ a ich rozprávanie o výbušninách a bezpečnosti pri manipulácii s nimi.

Preventívna akcia v školePyrotechnikPyrotechnika