Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

Na Slovensku sa po prvý raz konalo medzinárodné stretnutie expertov z oblasti ochrany kritickej infraštruktúry z EÚ, USA a Kanady

29. 09. 2016

kriticka-infrastruktura-ilustr

Sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s Európskou komisiou organizovala v dňoch 26.-28. septembra 2016 odbornú konferenciu na tému Ochrana kritickej infraštruktúry/ EÚ-USA-KANADA/.  Na tejto v poradí už siedmej konferencii, ktorá sa  však po prvýkrát konala na Slovensku a to v Senci, sa zúčastnilo takmer 70 expertov na európskej úrovni vrátane zástupcov z Európskej komisie, USA a Kanady.

Cieľom stretnutia bolo pokračovať v krokoch vedúcich k zlepšeniu odolnosti najdôležitejšej (kritickej) infraštruktúry voči konkrétnym súčasným, ale aj globálnym hrozbám s prioritou ochrany pred teroristickými útokmi.

Účastníci konferencie

Odbornú časť konferencie otvoril za sekciu krízového riadenia MV SR národný expert na kritickú infraštruktúru Ing. Peter Petrovič, ktorý uviedol celú agendu a témy odbornej konferencie:

  • ochrana najdôležitejších objektov, napr. energetická sieť, produktovody a plynárenská sieť, sieť na distribúciu vody, cestná a železničná doprava, záchranné služby atď.
  • informačná bezpečnosť a kybernetická sieť, napr. prenos informácií (Internet, SCADA siete,...), siete mobilných operátorov, e-banking/finančné systémy atď.
  • manažérska/organizačná sieť, kde ľudský faktor hrá dôležitú úlohu.

Účastníci konferencie

Následne vystúpili viacerí domáci aj zahraniční experti z Európskej komisie, USA a Kanady s odbornými prezentáciami na tému aktuálnych hrozieb a kľúčových problémov, medzi ktoré patrí v poslednej dobe najmä terorizmus a čoraz častejšie aj hrozba kybernetických útokov, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre najdôležitejšiu infraštruktúru. Diskutovalo sa aj na tému trendov a výhľadov do budúcnosti v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry.

Ilustračný obrázok - loga EU, USA, Canada

Súčasťou konferencie bola aj praktická ukážka jedného z objektov dôležitej infraštruktúry na Slovensku - Vodné dielo v Gabčíkove. Účastníci sa priamo v útrobách vodného diela, ktoré je najväčšou stavbou svojho druhu na Slovensku, dozvedeli zaujímavé a konkrétne informácie z histórie stavby, jeho fungovaní a mohli sa presvedčiť o významnosti Gabčíkova nielen pre Slovenskú republiku ale aj pre susedné štáty.

Účastníci konferencie boli vyzvaní k aktívnejšiemu úsiliu zlepšovania ochrany kritickej infraštruktúry a využívaniu informačných nástrojov ako napr. Global Infrastructure Security Toolkit /GIST/  a  Critical Infrastructure Warning Information Network /CIWIN/ , vrátane zdieľania dokumentov a prípadových štúdií, ktoré boli predstavené na konferencii.  Dôraz by mal byť kladený na prioritné témy so spoločným záujmom – a to zodolneniu elektrickej rozvodnej sieti a zlepšeniu zabezpečenia prevádzkových technológií.

V závere stretnutia sa účastníci zhodli na potrebe odborných seminárov, školení a pokračovaní v diskusiách o témach terorizmu, kybernetickej bezpečnosti a prírodných rizikách.