Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2022, streda
 

Pozemkové úpravy

PPÚ Hranovnica

Verejná vyhláška - Zvolanie verejného zhromaždenia v rámci prípravného konania PPÚ v k. ú. Hranovnica (PDF, 369 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Hranovnica (PDF, 623 kB)

PPÚ Spišská Sobota

Právoplatné rozhodnutie o prerušení konania podľa § 29 ods. 1 v spojení s § 40 ods. 1 a 2 správneho poriadku (PDF, 742 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Spišská Sobota (PDF, 303 kB)

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav  (PDF, 4 MB)

JPÚ Spišská Sobota

Stanovy JPÚ Spišská Sobota (PDF, 2 MB)

Zverejnenie návrhu ZUNP v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Spišská Sobota (PDF, 3 MB)

PPÚ Veľká

Oznámenia o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov PPÚ k.ú. Veľká (PDF, 981 kB) 

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Veľká (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení VZFU v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Veľká (PDF, 1 MB)

Technická správa VZFU v obvode PPÚ k. ú. Veľká (PDF, 494 kB)

Grafická časť - Mapa VZFU v obvode PPÚ k. ú. Veľká (PDF, 2 MB)

Grafická príloha - Mapa VZFU v obvode PPÚ k. ú. Veľká (PDF, 2 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Veľká (PDF, 130 kB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu pre PPÚ v k. ú. Veľká (PDF, 757 kB)

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká (PDF, 196 kB)

Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká (PDF, 300 kB)

Verejná vyhláška - Zvolanie zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Veľká (PDF, 4 MB)

JPÚ Veľká

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Veľká, lokalita Turnička (PDF, 94 kB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu - JPÚ k. ú. Veľká, lokalita Turnička (PDF, 625 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie JPÚ k. ú. Veľká, lokalita Turnička (PDF, 461 kB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu (PDF, 620 kB)

Upovedomenie o podanom odvolaní a zároveň výzvy na vyjadrenie sa k tomuto odvolaniu JPÚ, k. ú. Veľká, lokalita Turnička (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca - JPÚ v k. ú. Veľká, lokalita Turnička (PDF, 667 kB)

Rozhodnutie o povolení JPÚ Veľká, lokalita Turnička (PDF, 1 MB)

Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Veľká, lokalita Turnička (PDF, 241 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (PDF, 481 kB)

PPÚ Lučivná

Právoplatné rozhodnutie o zastavení konania (PDF, 6 MB)

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lučivná, konaného dňa 6.6.2017 (PDF, 92 kB)

Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lučivná (PDF, 147 kB)

Rokovaci a volebný poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lučivná (PDF, 143 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lučivná (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ v katastrálnom území Lučivná (PDF, 2 MB)

PPÚ Gánovce

Nariadenie vykonania PPÚ v katastrálnom území Gánovce (PDF, 371 kB)

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v katastrálnom území Gánovce (PDF, 10 MB)

PPÚ Poprad

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Poprad (PDF, 507 kB)

Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov (PDF, 6 MB)

Zápisnica zo zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav za účelom prerokovania návrhu ZUNP (PDF, 1 MB)

Návrh ZUNP príloha (PDF, 177 kB)

Návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov (PDF, 257 kB)

Pozvánka na zhromaždenie za účelom prerokovania návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov (PDF, 2 MB)

Zápisnica z prerokovania ZUNP (PDF, 3 MB)

Prezenčná listina z prerokovania ZUNP (PDF, 1 MB)

ZUNP návrh (PDF, 256 kB)

ZUNP príloha (PDF, 177 kB)

Pozvánka na pracovné stretnutie predstavenstva za účelom prerokovania ZUNP (PDF, 745 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFU v k. ú. Poprad (PDF, 4 MB)

     Mapa VZFU (PDF, 886 kB)     Technická spáva VZFU (PDF, 608 kB)      

Zápisnica z prerokovania všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Poprad (PDF, 3 MB)

Pozvánka na pracovné stretnutie za účelom prerokovania návrhu VZFUÚ v k. ú. Poprad (PDF, 250 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Poprad (PDF, 162 kB)

Uznesenie č. 1/2017 z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v Poprade, konaného dňa 29.3.2017 (PDF, 1 MB)

Opravená zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad (PDF, 3 MB)

Oprava zápisnice z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad (PDF, 613 kB)

Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad - schválené (PDF, 3 MB)

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad, konaného dňa 29.3.2017 (PDF, 3 MB)

Register pôvodného stavu v Projekte pozemkových úprav v k. ú. Poprad - zverejnenie (PDF, 2 MB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie PPÚ Poprad - opätovné zvolanie (PDF, 2 MB)

Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad (PDF, 147 kB)

Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad (PDF, 137 kB)

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v k. ú. Poprad (PDF, 3 MB)

PPÚ Štrba

Právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Štrba (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania rozdeľovacieho plánu PPÚ v k. ú. Štrba (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu PPÚ v k. ú. Štrba (PDF, 2 MB)

Rozdeľovací plán Projektu pozemkových úprav v k. ú. Štrba  (PDF, 2 MB)

Platnosť Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Štrba (PDF, 8 MB)

Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Štrba (PDF, 9 MB)

Rozhodnutie o schválení VZFU v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Štrba (PDF, 4 MB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Štrba - zverejnenie (PDF, 2 MB) 

                     Mapa VZFU (PDF, 2 MB)           Technická správa VZFU (PDF, 652 kB)

Plnomocenstvo na zastupovanie (PDF, 129 kB)

Verejná vyhláška - Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Štrba (PDF, 1 MB)

Rokovací a volebný poriadok (PDF, 140 kB)

Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Štrba - návrh (PDF, 148 kB)

Návrh kandidátov na členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Štrba (PDF, 130 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ v katastrálnom území Štrba (PDF, 3 MB)

PPÚ Hozelec

Verejná vyhláška - upovedomenie o podaných odvolaniach voči rozhodnutiu o schválení PPÚ v k. ú. Hozelec (PDF, 5 MB)

Schválenie PPÚ v k. ú. Hozelec (PDF, 2 MB)

Platnosť zásad umiestnenia nových pozemkov PPÚ v k. ú. Hozelec (PDF, 749 kB)

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov PPÚ v k. ú. Hozelec (PDF, 529 kB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ v k. ú. Hozelec (PDF, 264 kB)

Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ v k. ú. Hozelec (PDF, 341 kB)

                     Mapa VZFU (PDF, 475 kB)           Technická správa VZFU (PDF, 397 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Hozelec (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ v k. ú. Hozelec (PDF, 2 MB)

PPÚ Mlynica

Právoplatné rozhodnutie o schválení PPÚ v katastrálnom území Mlynica (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ v katastrálnom území Mlynica (PDF, 8 MB)

Rozhodnutie o schválení PPÚ v katastrálnom území Mlynica (PDF, 3 MB)

PPÚ Spišský Hrhov

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v katastrálnom území Spišský Hrhov (PDF, 2 MB)

PPÚ Švábovce

Schválenie vykonania PPÚ v katastrálnom území Švábovce  (PDF, 5 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ v katastrálnom území Švábovce (PDF, 146 kB)

Dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Švábovce (PDF, 679 kB)

PPÚ Matejovce

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v katastrálnom území Matejovce (PDF, 3 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ v k. ú. Matejovce (PDF, 9 MB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ v k. ú. Matejovce, Dodatok č. 1 (PDF, 144 kB)

Príloha č. 1 - Mapa VZFUÚ (PDF, 1 MB)

Príloha č. 2 - Účelová mapa VZFUÚ (PDF, 474 kB) 

PPÚ Veľký Slavkov

Právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Veľký Slavkov (PDF, 23 MB)

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Veľký Slavkov (PDF, 1 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ Veľký Slavkov a postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (PDF, 3 MB)

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Veľký Slavkov - grafická príloha (PDF, 677 kB)

Rozhodnutie o schválení Projektu pozemkových úprav v k. ú. Veľký Slavkov (PDF, 2 MB)

Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Veľký Slavkov (PDF, 670 kB)   +  grafická časť (PDF, 690 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu Projektu pozemkových úprav v k. ú. Veľký Slavkov (PDF, 7 MB)

VZFUÚ - Technická správa (PDF, 292 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia (PDF, 840 kB)

Zverejnenie Návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode Projektu pozemkových úprav v k. ú. Veľký Slavkov (PDF, 5 MB)

PPÚ Mengusovce

Právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Mengusovce (PDF, 2 MB)

Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Mengusovce (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ Mengusovce (PDF, 11 MB)

Schválenie PPÚ Mengusovce (PDF, 495 kB)

Upovedomenie účastníkov Projektu pozemkových úprav v k. ú. Mengusovce (PDF, 2 MB) 

Upovedomenie o podanom odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k tomuto odvolaniu (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení Projektu pozemkových úprav v k. ú. Mengusovce (PDF, 5 MB)

Zverejnenie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Mengusovce (PDF, 149 kB)  + grafická časť (PDF, 1 MB)   

Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov (PDF, 1 MB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov (PDF, 487 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFUÚ (PDF, 3 MB)

Príloha č. 1 - mapa VZFUÚ (PDF, 878 kB)

Príloha č. 2  - technická správa (PDF, 907 kB)

Zverejnenie VZFUÚ - Verejná vyhláška (PDF, 3 MB)

VZFUÚ - Technická správa (PDF, 939 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia (PDF, 770 kB)

PPÚ Nová Lesná

Právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Nová Lesná (PDF, 9 MB)

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Nová Lesná (PDF, 696 kB)

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Nová Lesná a postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (PDF, 2 MB)

Grafická príloha k Postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode PPÚ Nová Lesná (PDF, 310 kB)

Rozhodnutie č.j. OU-PO-OOP4-2017_030286-01-LIM (PDF, 3 MB)

Predloženie odvolania a spisového materiálu odvolaciemu orgánu (PDF, 1 MB)

Upovedomenie o podanom odvolaní sa voči Rozhodnutiu o schválení PPÚ Nová Lesná a výzva na vyjadrenie sa (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o schválení Projektu pozemkových úprav v k. ú. Nová Lesná (PDF, 2 MB)

Zverejnenie PPÚ v k. ú. Nová Lesná (PDF, 1 MB)

Rozdeľovací plán PPÚ Nová Lesná - grafická časť (PDF, 458 kB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov - Technická správa (PDF, 94 kB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov - Grafický prehľad (PDF, 400 kB)

VZFUÚ v obvode PÚ k. ú. Nová Lesná časť C - Mapa návhru funkčného usporiadania územia (PDF, 451 kB)

VZFUÚ v obvode PÚ k. ú. Nová Lesná časť C - Návrh funkčného usporiadania územia (PDF, 221 kB)

PPÚ Gerlachov

Právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Gerlachov (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k. ú. Gerlachov (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k. ú. Gerlachov (PDF, 2 MB)

Zverejnenie PPÚ v k. ú. Gerlachov (PDF, 1 MB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ v k. ú. Gerlachov, Dodatok č.1 (PDF, 211 kB)

Príloha č. 1. Mapa VZFUÚ (PDF, 970 kB)

Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v k. ú. Gerlachov (PDF, 3 MB)

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Gerlachov (PDF, 1 MB)

PPÚ Spišská Teplica

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Spišská Teplica - 1. časť
(PDF, 29 MB)

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Spišská Teplica - 2. časť (PDF, 28 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ v k. ú. Spišská Teplica (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o schválení PPÚ v k. ú. Spišská Teplica (PDF, 5 MB)

Dodatok č. 2 k zverejnenému PPÚ v k. ú. Spišská Teplica (PDF, 4 MB)

Dodatok č. 1 k zverejnenému PPÚ v k. ú. Spišská Teplica (PDF, 1 MB)  +   grafická príloha (PDF, 1 MB)

Zverejnenie projektu pozemkových úprav v k. ú. Spišská Teplica (PDF, 741 kB)

Platnosť ZUNP v k. ú. Spišská Teplica (PDF, 843 kB)

Oznámenie o prerokovaní v Spišskej Teplici (PDF, 1 MB)

Zoznam pozvaných od 17.03.2014 - 21.03.2014 (PDF, 284 kB)

Oznámenie o prerokovaní na PLO v Poprade (PDF, 69 kB)

Zoznam pozvaných od 24.03.2014 - 18.03.2014 (PDF, 332 kB)

PPÚ Stráže pod Tatrami

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Stráže pod Tatrami (PDF, 2 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ v k. ú. Stráže pod Tatrami (PDF, 5 MB)

Rozhodnutie o schválení PPÚ v k. ú. Stráže pod Tatrami (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška (PDF, 1 MB)