Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2022, piatok
 

Plán rozvoja okresu Rimavská Sobota 2022-2026

Legislatíva

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

 

Riadiaci výbor okresu Rimavská Sobota

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota (PDF, 358 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota (PDF, 105 kB)

 

Plán rozvoja okresu Rimavská Sobota

Rozhodnutie o schválení PR NRO Rimavská Sobota (PDF, 213 kB)

Plán rozvoja NRO Rimavská Sobota (PDF, 3 MB)

 

Metodika a pomocné dokumenty

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zápisnice zo zasadnutia Riadiaceho výboru okresu Rimavská Sobota

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 24.06.2022 (PDF, 260 kB)

Prezenčná listina zo dňa 24.06.2022 (PDF, 145 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 23.08.2022 (PDF, 70 kB)

Prezenčná listina zo dňa 23.08.2022 (PDF, 144 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 18.10.2022 (PDF, 406 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 25.10.2022 (PDF, 3 MB)

 

Výzvy

1. výzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok 2022 (PDF, 265 kB)

  - Prílohy k výzve (ZIP, 2 MB)

  - Prílohy k žiadosti (ZIP, 667 kB)

  Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RS-2022 (PDF, 299 kB)

  Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RS-2022 - 1. aktualizácia dňa 17.10.2022 (PDF, 300 kB)

  Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RS-2022 - 2. aktualizácia dňa 03.11.2022 (PDF, 94 kB)