Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Sme  zariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bez právnej subjektivity zriadeným na základe zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Venujeme sa  najmä:

- zberu dát, ich spracovaniu, vytváraniu a poskytovaniu štatistických informácií a analýz so zameraním sa na problematiku obchodovania s ľuďmi,

- príprave podkladov na plnenie úloh národného koordinátora pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi,

- zabezpečeniu gestorstva a monitoringu Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,

- vypracovávaniu podkladov pre tvorbu štátnej politiky, programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a koncepčných materiálov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi,

publikačnej a vedeckej činnosti v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi,

- spolupráci s medzinárodnými organizáciami a inými zahraničnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú bojom proti obchodovaniu s ľuďmi,

- odbornej príprave subjektov zapojených do národného referenčného mechanizmu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a osvetovej činnosti.

Sídlime v Bratislavev Košiciach.


Kontakt na nás:

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

 02/48 59 2244 /2703 /2707

 02/48 59 2704

 Pošli správu

 


 

  

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Situačná správa pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike za rok 2019 (2,1 MB) pdf
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019-2023 (765,4 kB) pdf
National Programme for the Fight against Trafficking in Human Beings for 2019 - 2023 (577,8 kB) pdf
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 (608,9 kB) pdf
National Programme for Combating Trafficking in Human Beings for years 2015 - 2018 (561,1 kB) pdf
Situačná správa 2018 (1,2 MB) pdf
Situačná správa 2017 (1,3 MB) pdf
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014 (712,4 kB) pdf
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014 - anglická verzia (616,4 kB) pdf
Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi za roky 2011 až 2014 (589,1 kB) pdf
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 -2010 (416,4 kB) pdf
Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti (255,5 kB) pdf
Analýza situácie prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách (1,2 MB) pdf
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania (848,7 kB) pdf
Mapovanie žobrania a núteného žobrania ako jednej z foriem obchodovania s ľuďmi (465,4 kB) pdf
Práva Európskej únie priznané obetiam obchodovania s ľuďmi (389,5 kB) pdf
Vyhodnotenie plnenia odporúčaní GRETA I.monitorovacieho kola (369,0 kB) pdf
Teamwork manuál (2,5 MB) pdf
Výskumná správa za Slovenskú republiku spracovaná v rámci projektu HESTIA: Prevencia obchodovania s ľuďmi a účelových manželstiev: multidisciplinárne riešenie - v slovenskom jazyku (850,6 kB) pdf
Štúdia projektu HESTIA: Prevencia obchodovania s ľuďmi a účelových manželstiev: multidisciplinárne riešenie - komplexná verzia v anglickom jazyku (3,7 MB) pdf
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)