Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2022, streda
 

Čiastka 8 vydaná 28.8.2009

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 19

Čiastka 8

Vydaná 28. augusta 2009

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2009 z 11. júna 2009, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia 

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2009 z 25. augusta 2009, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne  

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministestva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 27. júla 2009 č. 23