Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2021, utorok
 

Často kladené otázky (FAQ)


:


Často kladené otázky k výzve zameranej na podporu prístupu k pitnej vode – OPLZ-PO6-SC611-2016-3
21. 02. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo aktualizáciu často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v...

Často kladené otázky k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2
19. 02. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 14. decembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s ...

Často kladené otázky k výzve zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2017-2
12. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s...

Často kladené otázky k výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1
12. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - ...

Často kladené otázky k verejnému obstarávaniu
27. 04. 2017

Otázka: V akom dokumente sú uvedené doplňujúce a vysvetľujúce pravidlá, povinnosti a informácie pre prijímateľa týkajúce sa uskutočnenia verejných obstarávaní v rámci projektov financovaných SO pre OP ĽZ? Záväzným dokumentom, ktorý má metodicky viesť prijímateľa a napomáhať mu pri...

Často kladené otázky k výzve na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1
21. 03. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Zoznam...

Otázky k výzve na výstavbu/rekonštrukciu komunitných centier (OPLZ-PO6-SC613-2016-2)
31. 01. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier. Najčastejšie kladené otázky: Bezbariérovosť Energetická hospodárnosť budov ITMS2014+ Oprávnenosť...

Všeobecné otázky k výzvam
08. 09. 2016

Všeobecné otázky k výzvam -15.02.2019

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]