Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2022, piatok
 

Otázky k výzve na výstavbu/rekonštrukciu komunitných centier (OPLZ-PO6-SC613-2016-2)

31. 01. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier.

Najčastejšie kladené otázky:

Bezbariérovosť (PDF, 183 kB)

Energetická hospodárnosť budov (PDF, 202 kB)

ITMS2014+

Oprávnenosť aktivít (PDF, 191 kB)

Oprávnenosť výdavkov, benchmarky, finančné limity (PDF, 229 kB)

Registrácia a prevádzkovanie poskytovania sociálnych služieb (PDF, 205 kB)

Viac komunitných centier v obci (PDF, 183 kB)

Harmonogram realizácie aktivít projektu (PDF, 192 kB)

Preukázanie majetkovo právnych vzťahov (PDF, 187 kB)

Priestorové a technické vybavenie KC (PDF, 192 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]