Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2018-1

23. 01. 2018

Výzva na odborných hodnotiteľov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier resp. prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier (kód výzvy OPLZ-OH-PO6-2018-1).

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.01.2018

Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje oznamuje, že k dátumu 20.05.2019 bude výzva uzavretá.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier resp. prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier (kód výzvy OPLZ-OH-PO6-2018-1) bola ku dňu 20.05.2019 uzavretá.

Výzva na odborných hodnotiteľov (PDF, 636 kB)

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa  (DOCX, 68 kB)

Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 70 kB)

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie (DOCX, 70 kB)

Príloha č. 4 Súhlas so zverejnením informácií (DOCX, 69 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]