Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov národných projektov - Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

18. 01. 2016

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre Prioritnú os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Dátum vyhlásenia výzvy:18.1.2016

Dátum uzavretia výzvy:08.02.2016

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre národné projekty (PDF, 275 kB)

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (DOCX, 101 kB)

Príloha č. 2 - Štrukturovaný životopis (DOCX, 112 kB)

Príloha č. 3 - Súhlas so spracovaním a sprístupnením osobných údajov (DOCX, 101 kB)

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie (DOCX, 104 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]