Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - kód výzvy OPLZ-OH-PO6-2017-1

03. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - kód výzvy OPLZ-OH-PO6-2017-1.

Dátum vyhlásenia výzvy: 3. apríl 2017

Dátum uzavretia výzvy: 19. apríl 2017

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov  (PDF, 543 kB)

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa  (DOCX, 69 kB)

Príloha č. 2 - Štruktúrovaný životopis  (DOCX, 73 kB)

Príloha č. 3 - Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 73 kB)

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie (DOCX, 69 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]