Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2022, pondelok
 

Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Andrea Bučková 

Dátum narodenia:

11. novembra 1972 v Banskej Bystrici

 

Vzdelanie:

1999 – 2003            

Magisterské vzdelanie v odbore sociálna pedagogika,

Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

 

1991-1996               

Bakalárske vzdelanie v odbore osvetová práca v rómskom spoločenstve,

Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra rómskej kultúry, Nitra

 

Profesionálne skúsenosti:

December 2019 – marec 2020

Vecná gestorka horizontálnych princípov rovnosť príležitostí, rodová rovnosť a nediskriminácia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava

 

Február 2017 – december 2018

expertka pre kraje, Agentúra pre sociálne začleňovanie, Úrad vlády ČR, Praha

 

Október 2012 – júl 2016

riaditeľka odboru rozvojových projektov, monitorovania a hodnotenia, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

 

Október 2010 – október 2012

riaditeľka implementačného odboru – odbor sociálnej inklúzie, Fond sociálneho rozvoja, Bratislava

 

September 2008 – október 2010

Programová manažérka pre oblasť vzdelávania a podpory zamestnateľnosti a oblasť podpory rodovej rovnosti v občianskom združení – Kultúrne Združenie Rómov Slovenska,

 

Apríl 2008 – január 2011

Regionálna školiteľka a konzultantka, Iuventa – Národná agentúra Program Mládež v akcii, Bratislava

 

September 2006 – september 2008

Riaditeľka odboru metodiky a koordinácie regiónov, Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava, Regionálna kancelária Banská Bystrica 

 

Júl 2004 – august 2006

Regionálna koordinátorka, Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava, Regionálna kancelária Banská Bystrica 

 

Jazykové schopnosti:

Slovenský jazyk    C2

Anglický jazyk       B2

Rómsky jazyk        C2