Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2022, pondelok
 

Aktuality


:


Oznam o zmene č. 5 a o posune 10. HK výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK OPLZ-PO5a6-2020-1
24. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 5 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK v rámci iniciatívy Catching-up Regions kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 a zároveň k...

Zverejnenie prezentácií pre prijímateľov k výzve zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK OPLZ-PO5a6-2020-1
18. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácií k výzve zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK v rámci iniciatívy Catching -up Regions s kódom...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 6. HK výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierských sietí v prostredí MRK
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode) v prostredí...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s...

Oznámenie o uzavretí výzvy a termíne posunu 2. hodnotiaceho kola výzvy na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 2. hodnotiaceho kola a zároveň o uzavretí výzvy zameranej na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z...

Aktualizovali sme FAQ k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2
26. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo 26. januára 2022 aktualizované často kladené otázky FAQ k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2. 

Opäť sme zverejnili výzvu na miestne občianské poriadkové služby
18. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 12. januára 2022 dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len...

Výzva na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s prítomnosťou MRK - Uzavretá
12. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 12. januára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí...